היטל השבחה "על רגל אחת"

27.10.22
Essay Thumbnail
היטל השבחה "על רגל אחת":
 
בתכלס, למה משלמים היטל השבחה?
הטיעון העומד מאחורי היטל ההשבחה הוא שמאחר ושווי הנכס שלכם עלה בעקבות אישור של תכנית בניין עיר חדשה/
אישור בקשה להקלה/ אישור בקשה לשימוש חורג ו/או השבחת המקרקעין בדרך אחרת עליכם לממן חלק מהעלויות
הנדרשות על מנת שהשבחה זו תהיה אפשרית. בעצם אומרים לכם שהמחיר אותו תוכלו לקבל על הנכס יעלה בעקבות
ההשבחה שחלה בנכס.
 
מי עלול להיות חייב בהיטל השבחה?
בעל נכס מקרקעין עלול להיות חייב בהיטל השבחה בעת מימוש.
 
מה עלול לגרום לחיוב בהיטל השבחה (מה זה בעצם מימוש)?
היטל השבחה עלול, אך לא חייב, לחול בעת מכר של נכס מקרקעין או הוצאת היתר בנייה/ בקשת הקלה/ בקשה לשימוש חורג.
 
מהו היקף ההיטל?
ההיטל נקבע לשיעור של 50% מעליית השווי של המקרקעין שנגרמה בעקבות אישור תכנית בניין עיר/ בקשת הקלה/ בקשת אישור חורג.
 
למי משלמים את היטל ההשבחה ולאיזו מטרה?
את היטל ההשבחה משלמים לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לצורך מימון של עבודות פיתוח, עבודות תכנון, תשלום פיצויים ועוד.
 
מי קובע את סך היטל ההשבחה?
את הסכום לתשלום קובע שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 
האם ניתן לערער על גובה היטל ההשבחה?
בהחלט כן. ניתן לערער גם על גובה היטל ההשבחה וגם על עצם החיוב בהיטל ההשבחה וזאת באמצעות הגשת שומת מקרקעין שערך שמאי מקרקעין מוסמך מטעמכם.
 
אם קיבלתם מסיבה כלשהי חיוב בהיטל השבחה פנו בהקדם לשמאי מקרקעין מוסמך לבדיקת היתכנות לביטול או הפחתת גובה היטל ההשבחה.
זכרו שקיימים לוחות זמנים להגשת ערעור על היטל השבחה ולכן עליכם למהר ולפנות לשמאי מקרקעין מיד עם קבלת דרישת החיוב!
 
כאמור, המתואר במאמר זה מהווה הסבר "על רגל אחת" וייתכנו מצבים נוספים ו/או שונים על המצבים המתוארים במאמר. לקבלת מידע מלא
יש לבחון כל מקרה לגופו של עניין באמצעות אנשי מקצוע מתאימים ובהם שמאי מקרקעין מוסמך.
 
אתר הבית: https://www.yarivd.co.il/
ערוץ יו-טיוב: https://lnkd.in/ecEM6V3U
פייסבוק: https://lnkd.in/eiBhCqw3