תשלומים לרשות מקרקעי ישראל "על רגל אחת"

28.10.22
Essay Thumbnail
תשלומים לרשות מקרקעי ישראל "על רגל אחת":
 
בתכלס, למה דורשים מכם תשלום?
אם דרשו מכם תשלום מרשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) סימן שהזכויות בנכס שלכם הינן מסוג חכירה (ולא מסוג בעלות).
מדינת ישראל היא הבעלים של הקרקע בנכס מקרקעין הרשום בחכירה ברמ"י (בין אם חכירה מהוונת או חכירה לא מהוונת).
כאשר אתם חוכרים קרקע מהמדינה הרי שביניכם ובין מדינת ישראל נחתם הסכם חכירה בו מפורטים כל תנאי החכירה.
בחלק מהמקרים, כאשר תרצו לעשות שינוי כלשהו באופן ניצול/ שימוש בקרקע או כאשר תרצו להוון את הזכויות,
תידרשו להעביר תשלום לבעל הקרקע - המדינה באמצעות רמ"י.
 
מי עלול להיות חייב בדרישת תשלום לרמ"י?
בעל זכויות מסוג חכירה (מול רמ"י) בנכס מקרקעין עלול להיות חייב בדרישת תשלום לרמ"י.
 
מה עלול לגרום לדרישת תשלום מרמ"י?
כאשר תירצו לבצע שינוי בתנאי החכירה המפורטים בחוזה החכירה שלכם מול רמ"י אתם עלולים להידרש לתשלום בגין זאת.
השינויים האפשריים הם (בין היתר):
דמי היוון: כאשר זכויות החכירה בקרקע אותה אתם חוכרים מרמ"י אינן מהוונות (לא שולמו בגינן דמי חכירה מראש לכל תקופת החכירה)
תידרשו לשלם דמי היוון כאשר ואם תירצו להוון את זכויות החכירה או לבצע חלק מהפעולות האחרות.
דמי הסכמה: כאשר הקרקע איננה מהוונת ותירצו לבצע העברת זכויות בנכס ללא תשלום בגין היוון זכויות החכירה.
תוספת בנייה: כאשר תרצו לבצע תוספת בנייה מעבר לקיבולת המותרת בחוזה החכירה.
שינוי ניצול וייעוד: כאשר תרצו להגדיל את מס' יחידות הדיור במגרש או את הייעוד התכנוני במגרש (למשל מייעוד מגורים לתעסוקה).
פיצול מגרש: כאשר תרצו לפצל מגרש קיים לשני מגרשים נפרדים.
 
מהו היקף התשלום?
שיעור התשלום משתנה בכל מקרה לגופו של עניין (ייתכנו הנחות/ פטורים שונים) ובין היתר נקבע לפי:
סווג הנכס: בנייה נמוכה/ בנייה רווייה/ בנייה לתעסוקה/ מסחר/ משרדים וכדומה.
סוג הפעולה והיקפה: דמי היוון/ דמי הסכמה/ תוספת בנייה וכדומה.
סווג בעל הזכויות: פרטי/ מלכ"ר וכדומה.
סווג היישוב: אזור עדיפות לאומית א'/ ב', קו עימות וכדומה.
מצב הזכויות: חכירה/ חכירה מהוונת.
 
למי משלמים את התשלום?
את התשלום משלמים לרשות מקרקעי ישראל שמנהלת את הקרקע עבור מדינת ישראל שהינה הבעלים של הקרקע.
 
מי קובע את סך התשלום?
הסכום לתשלום נקבע במשרדי רשות מקרקעי ישראל בהתאם לקבוע בהחלטות רמ"י וזאת על סמך שווי קרקע הנקבע בשומה
אותה מכין שמאי מקרקעין מטעם המדינה.
 
האם ניתן לערער על סך התשלום?
בהחלט כן.
ניתן לערער על גובה התשלום הנדרש מאת רמ"י ואשר נקבע על סמך שומה שהכין שמאי מקרקעין מטעם המדינה.
הליך הערעור נקרא השגה (קיימת אפשרות לבקשה לתיקון טעות בשומהוהגשת השגות) ובמסגרתו יש להגיש שומת מקרקעין
באמצעות שמאי מקרקעין מטעמכם.
 
לכן, אם קיבלתם מסיבה כלשהי חיוב בתשלום לרמ"י פנו בהקדם לשמאי מקרקעין מוסמך לבדיקת היתכנות להפחתת גובה החיוב.
זכרו שקיימים לוחות זמנים להגשת השגה (או תיקון טעות) על שומת רמ"י ולכן עליכם למהר ולפנות לשמאי מקרקעין מיד עם קבלת דרישת החיוב!
 
כאמור, המתואר במאמר זה מהווה הסבר "על רגל אחת" וייתכנו מצבים נוספים ו/או שונים על המצבים המתוארים במאמר. לקבלת מידע מלא
יש לבחון כל מקרה לגופו של עניין באמצעות שמאי מקרקעין מוסמך.
 
אתר הבית: https://www.yarivd.co.il/
ערוץ יו-טיוב: https://lnkd.in/ecEM6V3U
פייסבוק: https://lnkd.in/eiBhCqw3