בדיקת שווי לפני רכישה "על רגל אחת" - תעיפו מבט רגע לפני רכישת דירה

16.11.22
Essay Thumbnail

בדיקת שווי לפני רכישה "על רגל אחת":

 
בתכלס, למה חשוב לבצע בדיקת שווי לפני רכישה?
רכישה של דירה היא ההוצאה הכספית הגדולה ביותר בחיים לרוב משקי הבית בישראל ועל מנת לממש אותה רוב המשפחות בישראל
נוטלות הלוואות דיור ("משכנתא") בסכומים גדולים לתקופת החזר ארוכה (בדרך כלל בין 15 - 30 שנים).
הוצאה גדולה שכזו שלצידה התחייבות כספית מול גוף מממן (בנקים/ מימון חוץ בנקאי) ראוי שתתבצע בכובד ראש הראוי.
בהמשך המאמר יפורט לגבי חלק מה "מוקשים" בהם עלולים ליפול אלו שלא הזמינו משמאי מקרקעין מוסמך בדיקת טרום רכישה.
בשלב זה אציין את הפרט החשוב ביותר: את הבדיקה באמצעות שמאי מקרקעין יש לבצע לפני החתימה על חוזה רכישת הדירה.
 
למי עלי לפנות לקבלת שמאות לפני רכישה?
על מנת לקבל שמאות לפני רכישה עליכם לפנות אך ורק לשמאי מקרקעין המהווה את בעל המקצוע היחיד המוסמך על פי חוק
להכין שומת מקרקעין. כל גורם אחר אשר יפיק עבורכם הערכת שווי לנכס מקרקעין מסכן את כספכם ופועל בניגוד לחוק.
 
מה כוללת שמאות לפני רכישה (על קצה המזלג)?
- תיאור של סביבת הנכס.
- תיאור הנכס והמבנה.
- בדיקת מצב הרישוי ומידת התאמת הדירה להיתר בניה.
- בדיקת המצב הקנייני והתאמה של מסמכי הקניין לנכס.
- זיהוי הנכס מבחינה קניינית.
- בדיקת המצב התכנוני.
- ביצוע סקר מחירים לעיסקאות בנכסים דומים בסביבה.
- קביעת אומדן שווי לנכס.
 
 
סכנה מוקשים!
- בנכס יכולות להיות חריגות בנייה שלא ידועות לכם. ייתכן שחריגות אלו קיימות שנים רבות והמוכרים אף לא יודעים עליהן.
  חשוב לדעת, שעפ"י הנחיות הבנקים למשכנתאות, שטחים אשר בנויים ללא היתר לא יילקחו בחשבון לצרוך הערכת אומדן השווי למטרת בטוחה 
  בנקאית - "משכנתא". בנוסף השמאי מטעם הבנק יידרש להפחית עלויות התאמה למצב הרישוי המאושר בתכנית היתר הבנייה - "גרמושקא".
 
- בצמוד לנכס שאתם רוצים לקנות עלול להיות מבנה שמשנה את הייעוד התכנוני שלו (למשל מבנה מגורים שהופך למבנה מסחר או אולי למבנה
  ציבורי כגון גם ילדים) או מבנה שלא נוצלו בו מלוא זכויות הבנייה וכעת מתוכננת בו בנייה לגובה - כזו שתסתיר לכם את הנוף הנשקף מהחלון או
  תסגור כיוון אוויר.
 
- הנכס אותו אתם קונים עלול להופיע בהיתר הבנייה כמחסן או חדר כביסה ולא כדירה.
  במקרה כזה, באופן רגיל, לא ניתן יהיה לקבל כלל מימון מגוף בנקאי.
 
- עלול להיות מצב בו הנכס שאתם קונים בכלל לא מתאים מבחינה קניינית למיקומו במסמכי הזכויות.
 
- באופן כללי ובמיוחד בתקופה בה אין יציבות בשוק הנדלן חשוב מאוד לקבל חוות דעת לפני רכישה על מנת לדעת מהו מחירו הריאלי של הנכס.
 
- בסביבת הנכס עלולים להיות אלמנטים אשר עלולים להוות מטרד/ פחת פסיכולוגי כגון גינה ציבורית, אנטנה סלולארית, תחנת כיבו אש ועוד. 
 
 
כאמור, המתואר במאמר זה מהווה הסבר "על רגל אחת" וייתכנו מצבים נוספים ו/או שונים על המצבים המתוארים במאמר. לקבלת מידע מלא
יש לבחון כל מקרה לגופו של עניין באמצעות שמאי מקרקעין מוסמך.
 
אתר הבית: https://www.yarivd.co.il/
ערוץ יו-טיוב: https://lnkd.in/ecEM6V3U
פייסבוק: https://lnkd.in/eiBhCqw3