כתבה בנושא סקר לבחינת השפעות אפשריות של העלאת שיעורי הריבית

21.11.22
Essay Thumbnail

קטע מתוך הכתבה:

 

"שמאי המקרקעין בישראל סבורים כי גל העלאות הריבית של בנק ישראל החל לבלום את עליית מחירי הדירות, וככל שהעלאות הריבית יימשכו באותו קצב – עליית המחירים צפויה להיעצר ואולי גם תהיה ירידה מסוימת במחירים - כך עולה מסקר מקיף שביצעה לאחרונה לשכת שמאי המקרקעין בקרב כ-400 שמאים החברים בלשכה.

כידוע, ריבית בנק ישראל עומדת כיום על 2% - השיעור הגבוה מזה כ-9 שנים. מאז תחילת שנת 2013 החל הליך של הפחתות בשיעור ריבית בנק ישראל, עד לשיעור אפסי של 0.1% במרץ 2015 שנשאר ברמה זו עד סוף שנת 2018. מאז ועד תחילת 2022 שיעור הריבית נע בין 0.25% ל 0.1%, והשנה הבנק העלה את הריבית ארבע פעמים עד לשיעורה הנוכחי.

הסקר בחן איך תופסים השמאים את השפעות העלאות הריבית על שוק הדיור הישראלי עד כה, ומהן לדעתם ההשפעות הצפויות בעתיד עם המשך עליית שיעור הריבית במשק. את הסקר ערכו יריב דרורי, יו"ר ועדת מחקר נתוני שוק בלשכת שמאי המקרקעין, ויו"ר הלשכה חיים מסילתי.".

 

קישור לכתבה המלאה באתר "רשויות".