היטל השבחה בגין שטחי שירות פס"ד בתיק בר"מ 168/20

19.02.23
Essay Thumbnail

היטל השבחה בתוספת שטחי שירות, משלמים או לא?

בתאריך 15.02.2023 התקבל פסק דין בבית משפט העליון בנושא תשלום היטל השבחה בעת תוספת שטחי שירות עפ"י תקנה 13 לתקנות חישוב שטחים.

 

קישור לפסק הדין מלא