תחזית סקר חברי לישכת שמאי המקרקעין מתאמתת על רקע סקירת אגף הכלכלנית הראשית

22.02.23
Essay Thumbnail

22.02.2023

תחזית סקר חברי לישכת שמאי המקרקעין מתאמתת:

  

קישור לסקירת ענף המגורים לחודש דצמבר ולמדד מחירי הדירות של הלמס

 

השבוע הודיע נגיד בנק ישראל על העלאת מחיר נוספת בשיעור של מחצית האחוז לרמה של 4.25% וזאת על רקע שיעור אינפלציה של 5.4% בשנה החולפת. הליך העלאת הריבית החל בחודש אפריל אשתקד ומאז בנק ישראל מעלה מידי תקופה את הריבית.

לאור הליך העלאת הריבית נערך, בחודש ספטמבר אשתקד, סקר בקרב חברי לישכת שמאי המקרקעין בו נבחנה הסוגייה של ההשפעות האפשריות של העלאת הריבית במשק על שוק הדיור הישראלי. רוב מכריע של כ-% 75 מהמשיבים סברו כי נכון לחודש ספטמבר לא חלה השפעה על מחירי הדיור בסביבתם. כ-% 76 מהמשיבים העידו כי חלה ירידה בכמות העיסקאות בסביבתם בשל העלאת הריבית. כ-% 83 משמאי המקרקעין שהשיבו על הסקר סברו כי הליך העלאת הריבית יביא לירידה בכמות העיסקאות בדירות מגורים בסביבתם בטווח הזמן הקצר. כ-% 56 מהמשיבים סברו כי העלאת הריבית בלמה עד חודש ספטמבר רק במעט את מחירי הדיור בישראל. כ - % 60 מהמשיבים סברו כי, ככל שמגמת העלאת הריבית תימשך, תהיה ירידת מחירים בשוק (כ-45% צפו ירידת מחירים בטווח של עד 5%).

לאחרונה פורסמה ע"י אגף הכלכלנית הראשית סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש דצמבר בה נמצא כי במהלך חודש דצמבר נרכשו 7.1 אלף דירות בלבד (מהווה ירידה של 39% בהשוואה לדצמבר אשתקד והרמה הנמוכה במספר העסקאות במחודשי דצמבר מאז שנת 2008).

בסקירה נאמר כי מאז חודש אפריל 2022, כאשר בנק ישראל החל בהעלאות הריבית, חוקי המשחק השתנו והיה זה רק עניין של זמן (תוך המשך הליך העלאת שיעור הריבית) עד שהירידה בכמות העיסקאות (שנמשכת מזה 9 חודשים) תתחיל להשפיע על מדד מחירי הדירות. ואכן עפ"י מדד מחירי הדירות שפורסם לאחרונה ע"י הלמ"ס מצביע על ירידת מחירים בשיעור 1.9% בחודשים נובמבר-דצמבר (דירות חדשות מקבלן בניכוי דירות מחיר למשתכן).