בנק ישראל מפחית את הריבית במשק לראשונה מזה כשנתיים

01.01.24
Essay Thumbnail

01.01.2024

היום אחה"צ (01.01.2024) הודיע נגיד בנק ישראל על הפחתת ריבית ראשונה בשיעור של 0.25% לאחר תקופה של כמעט שנתיים בה חווה המשק הישראלי סדרה של העלאות ריבית. הליך העלאת הריבית החל בחודש אפריל 2022 ומאז בנק ישראל העלה מידי תקופה את הריבית.

כידוע, מתחילת שנת 2023, ובהלימה להליך העלאת ריבית מתמשך במשק, חל היפוך מגמה ובלימה חזקה בקצב עליית מחירי הדירות בישראל. כתוצאה מהליך העלאת הריבית היקף לקיחת המשכנתאות ירד גם הוא דראסטית ובהתאם לכך גם היקף העיסקאות נמוך.

להלן טבלה, מתוך אתר בנק ישראל, המציגה את ריבית בנק ישראל החל מחודש אפריל 2022 ועד נובמבר 2023 (כאמור, בתאריך 01.01.2024 הופחתה הריבית לשיעוור של 4.5% אך הטבלה טרם עודכנה):

מהטבלה אנו למדים כי החל מאפריל 2022 החל הליך להעלאת הריבית במשק שהיה עקבי ורציף והיווה סמן ברור לציבור הישראלי בדבר כוונת בנק ישראל לרתום את כלי הריבית על מנת להילחם באינפלציה. הליך זה גרם, כאמור, לירידה דראסטית בכמות העיסקאות וזאת, בין היתר, בשל חוסר הרצון של רוכשי דירות (רוכשי דירה ראשונה ומשדרגים) לקחת אשראי בנקאי בסביבת הריבית הקשה, באובדן הקסם של השקעה בדירות בהשוואה לאפיקי השקעה אלטרנטיביים למשקיעים (למשל שוק ההון) ובעקבות כך עצירה בעליית מחירי הדיור בישראל.

בסקר שנערך בקרב חברי לישכת שמאי המקרקעין בחודש ספטמבר 2022, נבחנה הסוגייה של ההשפעות האפשריות של העלאת הריבית במשק על שוק הדיור הישראלי. כ-76% מהמשיבים העידו כי חלה ירידה בכמות העיסקאות בסביבתם בשל העלאת הריבית (שכבר החלה בזמן הסקר). במענה לשאלה "לפי התרשמותך כיצד הליך העלאת הריבית ישפיע על מחירי דירות מגורים בסביבתך בטווח הזמן הקצר" השיבו כ- 88% מהנשאלים כי לא תחול עלייה במחירי הדיור בעקבות העלאת הריבית:מתוכם כ-43% ענו כי לא תחול השפעה על מחירי דירות מגורים ועוד כ-45% ענו כי תחול ירידת מחירים קלה במחירי דירות מגורים. כ-83% משמאי המקרקעין שהשיבו על הסקר סברו כי הליך העלאת הריבית יביא לירידה בכמות העיסקאות בדירות מגורים בסביבתם בטווח הזמן הקצר. ככל שמגמת העלאת הריבית תימשך עד סוף שנת 2022, צפו כ- 60% מהמשיבים ירידת מחירים בשוק הדיור הישראלי (כ-45% העריכו ירידת מחירים של עד 5%, וכ-15% מהמשיבים צפו ירידת מחירים בטווח שבין 5%-10%). בפועל אכן התבשרנו על ירידת מחירים בישראל בשלהי 2022 ותחילת 2023. קישור למאמר וכתבה בנושא הסקר.

נכון להיום קיימים ממצאים המעידים כבר על ירידות מחירים: עפ"י לוח מדד מחירי הדירות למחוז צפון (מעודכן לחודש אוקטובר 2023) בהתייחס לחודשים דצמבר-ינואר 2023 עמד המדד על 565.1 נקודות ואילו בחודשים ספטמבר-אוקטובר עמד המדד על 563.6 נקודות. קרי, עפ"י מדד מחירי הדירות של הלמ"ס בתקופה שבין דצמבר-ינואר 2023 ועד לספטמבר-אוקטובר חלה ירידת מחירים (מן הסתם הנתון מגלם את השפעת מלחמת "חרבות ברזל"). נכון למועד כתיבת שורות אלו טרם התפרסם מדד מחירי הדירות לחודש נובמבר. אך סביר מאוד להניח כי מגמת ירידת המחירים תימשך באופן עיקבי.

סמן נוסף למצב שוק הנדל"ן הוא כמות העיסקאות הנערכות מדי חודש. אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מבצע סקירות תקופתיות של ענף הנדל"ן למגורים בישראל בהן הוא בודק, בין היתר, את כמות העיסקאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. להלן טבלה מרכזת המציגה את ממצאי הסקירות לשנת 2023:

מהטבלה ברור לחלוטין כי שנת 2023 אופיינה עד כה בירידה דרסטית בכמות העיסקאות בדירות מגורים ביחס לשנת 2022. את הירידה אפשר כמובן לקשור (כפי שאף צויין בכל דוחות הסקירה של אגף הכלכלן הראשי) להליך העלאות הריבית המתמשך והעיקבי במשק. כאמור כעת שבוצעה הפחתה של הריבית ייתכן והדבר יעודד את ענף הנדל"ן לחזור לסידרו.

ייתכן מאוד כי החלטת בנק ישראל על שינוי מגמה מהעלאת ריבית להפחתת ריבית מגיע מתוך הבנה שענף הנדל"ן בישראל נקלע לבעיה וזאת הסנונית הראשונה המבשרת על ניסיון להתחיל להניע את גלגליו.

ידוע כי ענף הנדל"ן מגיב באיטיות לשינויים ולכן סביר, ככל שהליך הורדת הריבית יימשך, שנראה את התוצאות בטווח הזמן הבינוני.