סקר ישובים מפונים בצל מלחמת "חרבות ברזל"

29.04.24
Essay Thumbnail

17.03.2024

 

סקר יישובים מפונים בצל מלחמת "חרבות ברזל"מרץ 2024

 

בעקבות מלחמת "חרבות ברזלפונו יישובים רבים הן בעוטף עזה והן בגבול הלבנון (יישובים "צמודי גדר" ויישובים "סמוכי גדר"). לאור זאת, נערך על ידי וועדת מחקר ונתוני שוק בלישכת שמאי המקרקעין סקר בנושא. 

 

קישור לכתבה בנושא באתר גלובס.

 

ממצאי הסקר מעידים על כך כי מרבית המשיבים (כ - 85%) סבורים כי יש לבצע הפחתה כלשהי מאומדן שווי נכס הנכלל באחד היישובים המפונים "צמודי הגדר" בגבול הצפון (בהם לא דווחו עסקאות מכר מאז תחילת המלחמה).

רק כ – 15% סברו כי אין לבצע הפחתה כלל.

החלק הארי מאלו שהשיבו כי יש לבצע הפחתה כלשהי (כ-45% מאלו שהשיבו כי יש לבצע הפחתה כלשהי) בדיעה שיש להפחית בין 15%-10% משווי הנכסים.

 

מהסקר עולה כי מרבית המשיבים (כ – 76%) סבורים כי גם בישובים "סמוכי גדר" יש לבצע הפחתה כלשהי מאומדן שווי נכס הנכלל באחד היישובים המפונים בגבול הצפון (בהם לא דווחו עסקאות מכר מאז תחילת המלחמה).

כ – 24% סברו כי אין לבצע הפחתה כלל.

מרבית מאלו שהשיבו כי יש לבצע הפחתה כלשהי (כ-63% מאלו שמשיבו כי יש לבצע הפחתה כלשהי) בדיעה שיש להפחית בין 10%-5% בלבד משווי הנכסים.

 

עפ"י ממצאי הסקר מרבית המשיבים (כ - 84%) סבורים כי יש לבצע הפחתה כלשהי מאומדן שווי נכס הנכלל באחד היישובים המפונים "צמודי הגדר" בעוטף עזה (בהם לא דווחו עסקאות מכר מאז תחילת המלחמה).

כ – 23% סברו כי אין לבצע הפחתה כלל.

מרבית מהמשיבים כי יש לבצע הפחתה כלשהי (מהווים כ-44% מאלו שהשיבו כי יש לבצע הפחתה כלשהי) סבורים שיש להפחית בין 10%-5% בלבד משווי הנכסים.

 

עוד מלמדים ממצאי הסקר כי רוב המשיבים (כ – 64%) סבורים כי גם בישובים "סמוכי גדר" יש לבצע הפחתה כלשהי מאומדן שווי נכס הנכלל באחד היישובים המפונים בעוטף הזה (בהם לא דווחו עסקאות מכר מאז תחילת המלחמה).

כ – 36% סברו כי אין לבצע הפחתה כלל.

מרבית מאלו שהשיבו כי יש לבצע הפחתה כלשהי (כ-56% מאלו שהשיבו כי יש לבצע הפחתה כלשהי) בדיעה שיש להפחית בין 10%-5% בלבד משווי הנכסים.

 

באופן כללי, ממצאי הסקר עולה כי מרבית שמאי המקרקעין שענו על הסקר סוברים שיש לבצע הפחתה כלשהי בנכסים ביישובים מפונים, בין אם הם "צמודי גדר" ובין אם הם "סמוכי גדר", בין אם הם מצויים בגבול הצפון ובין אם הם נמצאים ב"עוטף עזה".

 

רמת אי הוודאות הגדולה ביותר מסתמנת ביישובים "צמודי גדר" בגבול הצפון. להערכתנו הסיבה נעוצה בטראומה שהמדינה חוותה במתקפת הטרור מה 07.10 אז מחבלים השתלטו על יישובים צמודים (או כמעט צמודים) לגדר הגבול ולזוועות שעוללו לתושבי היישובים הללו. ההבנה היא שככל שהיישוב קרוב לגדר הגבול דרגת הסיכון ממתקפת טרור הכוללת חדירה והשתלטות מתעצמת (כמובן שישוב "צמוד גדר" הוא בדרגת הסיכון הגבוהה ביותר).

סביר להניח שהנטייה של המשיבים לסמן את היישובים "צמודי הגדר" בגבול הצפון ככאלו שסביר לבצע בהם את ההפחתה המשמעותית ביות בשווי נובעת הן מהיותם "צמודי גדר" והן בשל העבודה שכיום צה"ל נמצא בתוך רצועת עזה ומטפל בבעיית החמאס לעומת המצב בצפון שם הצבא לא נמצא בשטח ולא מהווה גורם שבכוחו לעצור מתקפות לפני שהן מגיעות לגדר המערכת. כלומר, ככל שהאיום גדול יותר ואי הוודאות לגבי העתיד גדולה יותר כך גם אי הוודאות לגבי השווי של הנכסים גדולה יותר ומכאן הנטייה לייחס הפחתה משמעותית יותר ביישובים אלו.